Tillbaka

Blogg

Att ha en effektiv kommunikation och utbildning inom ett företag är avgörande för att skapa en produktiv och engagerad arbetsmiljö. Att använda film som verktyg för internkommunikation och utbildning kan vara ett utmärkt sätt att nå ut till medarbetare på ett mer engagerande sätt. I det här blogginlägget kommer vi att titta på varför film är ett bra sätt att engagera kollegor, samt ge några tips på hur man kan använda film i internkommunikation och utbildning.

Film är ett visuellt medium som kan hjälpa till att förmedla komplexa idéer och koncept på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Det är också ett sätt att engagera medarbetare på ett mer personligt sätt än traditionell text eller PowerPoint-presentationer. Genom att använda film som verktyg för internkommunikation och utbildning kan företaget skapa en mer interaktiv och engagerande upplevelse för medarbetarna. Film kan också vara ett effektivt sätt att nå ut till medarbetare på olika platser, särskilt om företaget har flera kontor eller anställda som arbetar på distans.

Introduktion till företaget och dess värderingar

En introduktionsfilm kan hjälpa nya medarbetare att förstå företagets kultur och värderingar på ett mer personligt sätt än genom att bara läsa om dem på företagets hemsida. Genom att använda film kan företaget skapa en mer levande och engagerande introduktion som ger en djupare förståelse för vad företaget står för. Värderingarna är grunden för hela bolaget och dess anställda och något som påverkar och styr alla beslut, processer och resultat. Därför är det väldigt viktigt att varje anställd inte bara vet om att de finns utan verkligen förstår dem och känner sig delaktiga. 

Utbildning

Film kan också användas som ett verktyg för utbildning av medarbetare. Till exempel kan företaget skapa träningsfilmer som visar hur man använder nya verktyg eller programvaror som företaget har infört. Genom att använda film kan företaget skapa en interaktiv upplevelse som hjälper medarbetare att snabbt lära sig och anpassa sig till nya teknologier och processer.

Informationsdelning

Film kan också användas för att dela viktig information med medarbetare på ett enklare och mer engagerande sätt. Till exempel kan företaget använda film för att förklara nya policyer eller riktlinjer. Detta hjälper medarbetare att förstå varför dessa riktlinjer införts och hur de kommer att påverka företaget och dess medarbetare. Idag finns det väldigt mycket viktig information inom denna kategori som tyvärr ofta nedprioriteras till ett mail eller en PowerPoint - vilket sällan engagerar, berör och når fram till målgruppen på det sätt som var tänkt. 

Kampanjer och marknadsföring

Film kan också användas för att marknadsföra företagets produkter och tjänster internt. Genom att använda film kan företaget skapa en mer interaktiv och engagerande upplevelse som hjälper medarbetare att förstå företagets produkter och tjänster bättre.

Vill du veta mer om hur du kan jobba med film i din marknadsföring? Ta en titt på detta blogginlägg.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ser vi många fördelar med att jobba med animerad film även i internkommunikation. Det blir framförallt viktigt när man jobbar med en stor bas av medarbetare - utspritt på olika kontor eller till och med länder och tidszoner. Genom att jobba med animerad företagsfilm låter man budskapet förmedlas på det sätt som de verkligen förtjänar - för att ge resultat!

Har vår blogg inspirerat dig?

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa just ditt företag att använda animerad film!

Kontakta oss