faq

Har du frågor kring produktion av företagsfilm?

Vanliga frågor

Vad kallas det ni producerar?
Det finns olika namn för olika typer av produktioner. De flesta känner igen företagsfilm eller explainer video. Se lista.

1. Företagsfilm - 0-90 sekunders animerad film inriktat på att förklara och förmedla kärnan av ett företag.
2. Explainer video - 0-90 sekunders animerad film som förklarar ett företag, en produkt eller ämne.
3. Informationsfilm - animerad produktion som bryter ner större mängder information till ett kortare format.
4. Animerad reklam - Reklamfilm med animation som grund. Här styr kreativitet.
5. Whiteboard animation - Animerad film där man oftast ser en hand snabbt rita illustrationer eller ord.
6. Förklaringsvideo - Kan vara allt förutom reklam
7. Instruktionsfilm - Baseras oftast på "how-to" formatet där vi beskriver hur man gör en viss sak.
8. Presentationsfilm - film skapas oftast med syftet att presentera nyheter eller händelser. Kan även tolkas som att man presenterar ett företag eller individ.

Vad kostar en företagsfilm?
En enkel mallbaserad animerad företagsfilm kan kosta runt 10 000 kronor medan ett mer utförligt arbeta kan kosta uppemot 100 000 kroner.

Vi har tagit fram en priskonfigurator som gör det enkelt för dig att få fram ett pris för din produktion. När man ställer frågan "vad kostar det?" beror det oftast på längden av din företagsfilm och hur mycket som redan är klart. Har du redan skrivit manus? finns det en grafisk profil att utgå ifrån? Har vi gjort tidigare projekt tillsammans? Vill du ha din film skräddarsydd från grunden? kan vi utgå ifrån anpassningsbara mallar?

Se vår priskonfigurator och ta fram ditt pris direkt.

Hur lång tid tar det att producera?
Produktion av en animerad företagsfilm utgår vi ifrån ca. 4-6 veckor från uppstartsmöte till färdig leverans. Vi anpassar alltid produktionen utifrån kundens önskemål och deadline.

Projekt

Måste jag förbereda något inför uppstartsmötet?
Uppstartsmötet består av ca. 20 olika frågor kring innehåll, tonalitet, målgrupp, spridning mm.

Det kan vara bra att förbereda sig genoma att skriva ner några tankar inför mötet. Vi skickar alltid ut vilka frågor vi kommer att ställa.
Vilket material utgår ni ifrån i produktionen?
Vi utgår ifrån våra kunders grafiska riktlinjer och profil. Om inte kunden specifikt önskar något annat.
Hur betalar jag för en produktion?
Vår standard är 50% av totala produktionspriset vid uppstart. 50% vid leverans av projektet. Alla priser är ex moms.

Rättigheter och externa leverantörer

Äger jag rättigheterna till produktionen?
Du som kund äger rättigheterna till den färdiga produktionen. DVS. den färdiga filmen. Det finns alltid möjlighet att köpa loss material och andra delar från produktionen.

Vid betald annonsering kan kostnaden för voice-over och musik öka.
Hur gör ni med röster och andra externa leverantörer?
Vi har ett stort nätverk att underleverantörer som erbjuder tjänster inom voice-over, översättning mm. Vi inkluderar kostnaden för externa tjänster i projektpriset.

Är du ute efter en film eller video till ditt företag eller organisation?

Påbörja ditt filmprojekt med oss idag.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Fast pris
Fast leverans