A lightning bolt announcement
Vill du skapa och sälja utbildningar?
Kolla in SkillGround
An arrow pointing right

Produktion av företagsfilm

Adme är ett produktionsbolag med fokus på företagsfilm och animerade informationsfilmer som förmedlar kärnan av ditt budskap på ett kortfattat engagerande sätt.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Över 700+ slutförda filmprojekt med våra fantastiska kunder

Våra produktioner

Företagsfilm gjorda i Stockholm

Vi är ett produktionsbolag i stockholm med en produktionsprocess som bygger på att lyfta fram de viktigaste delarna av ert företags budskap, så att det känns relevant och engagerande för er målgrupp.

Vi skapar företagsfilmer som engagerar publiken, ökar genomslagskraften och ger resultat för företag och varumärken.
A circle with a checkmark.
Tydlig process: Oavsett om du vill ha hjälp med informationsfilm, animerad reklamfilm eller rakt av en explainer video. Sätter vi upp tydliga men flexibla ramar som gör att hela ditt team kan följa processen från start till slut.
A circle with a checkmark.
Fast pris, fast leverans: Har du en budget att förhålla dig till? Vi håller oss inom budget och levererar i tid.
Se exempel
An arrow pointing right.
Vår videoproduktions process

Förmedla långa budskap med korta filmer

Vi skapar unika informationsfilmer, animerade reklamfilmer och explainer video. Skräddarsydd efter våra kunders behov och budget.
A 3D rectangle with a gradient.
A doughnut shape with a gradient.

Brief

Kunden presenteras med ett frågebatteri och bollar idéer tillsammans med Admes projektledare. Syftet med detta steg är att samla in så mycket relevant information som möjligt om företagfilmens innehåll, avsändare, målgrupp och andra aspekter som kommer att styra riktningen framåt. Briefen är en viktig grundpelare i alla företagsprojekt och ger oss en tydlig grund att stå på och se tillbaka på löpande under projektets gång.

Projektplan

När briefen är avslutad och företaget har sänt Adme allt material som överenskommet (t.ex.
logotyp, grafisk profil etc.) sätts en konkret projektplan upp. Detta är ett gemensamt dokument mellan alla parter som kunden får möjlighet att ge input på och därefter godkänna. Projektplanen finns med under hela projektets gång och bifogas i alla mail från Adme.

Manus

Manus till er företagsfilmen tas fram i samråd med kunden och fokuserar enbart på innehållet - det vill säga den information som rösten ska förmedla i form av ett talmanus. I nästkommande steg sätter vi bilder till texten men vi delar upp arbetet på detta sätt för att säkerställa att innehållet verkligen står i fokus. Innehållet i manustexten styrs till stor del av det som överenskommits under briefen samt annat material som Adme fått tillhanda, t.ex. kundens hemsida, presentationer eller annat material.

Stilförslag

Två olika stilförslag presenteras för att smalna av och sätta en tydlig riktning för hur vi arbetar fram det grafiska manéret för just detta projekt. Beroende på hur konkret underlag kunden redan har tillhandahållit, t.ex. i form av tydligt etablerad grafisk profil, illustrationer som ska användas eller liknande, kan detta steg vara mer eller mindre omfattande. Materialet som presenteras kan vara tidigare projekt producerade av Adme, annat produktionsbolag eller annan grafisk design för att ge en tydlig bild över den visuella riktningen. Syftet med detta steg är att hitta en riktning som källa för inspiration till nästkommande steg då ett konkret manér arbetas fram för just detta projekt.

Röstval

I detta steg tar Adme även fram röstförslag till voiceover för filmen. Valet av röst reflekterar kundens varumärke och påverkar hur målgruppen uppfattar filmens innehåll. Här tar Adme utifrån projektets förutsättningar och mål fram förslag på röster som vi anser vara bäst lämpade att förmedla budskapet.

Draftvideo

Istället för en statisk, skissad storyboard presenteras i det här steget vad vi kallar en draftvideo. Detta är hela filmens innehåll på plats som en faktisk animerad företagsfilm vilket ger en konkret bild över tempo, känsla och innehåll. I denna draftvideo använder vi ett generisk manér som ger en tydlig bild av innehållet. I nästa steg arbetas den generiska stilen om till varje kunds individuella grafiska manér med rätt karaktärer, färgpalett och illustrationer. Detta steg låter oss arbeta flexibelt och agilt och ger samtidigt kunden en tydlig bild av slutresultatet i ett väldigt tidigt skede, då de faktiskt kan få uppleva sin film med animation, röst och musik. I detta steg ges också förslag på musik (som ej är köpt än) som ligger tillsammans med filmen för att ge en helhetskänsla. Rösten baseras på det slutgiltiga manuset och läses upp av en talsyntes. Detta är alltså inte den slutgiltiga rösten utan en syntetisk röst som därefter används som referens för timing och tempo.

Styleframe

Till draftfilmen presenteras även 4 styleframes. Detta är stillbilder som ger en tydlig bild över slutresultatet vid fyra tillfällen från den slutgiltiga filmen. Detta är ett komplement till draftfilmen som alltså visar hela filmens innehåll i draftmanéret. Här plockar vi ut fyra av dessa sekvenser och visar hur slutresultatet kommer att se ut. Genom att fokusera på en mindre skara stillbilder kan vi tillsammans landa i alla detaljer om manéret innan detta appliceras på hela filmen.

Röstinspelning

När kunden har valt röst bokas en inspelning. Rösten får därefter tillgång till draftfilmen samt en kortare beskrivning av vilken känsla vi är ute efter. Rösten ansvarar för att matcha det tempo som fastställts i draftfilmen samt att förmedla rätt känsla enl. beskrivning. Kunden har möjlighet att medverka vid inspelning mot en extra kostnad genom att välja en röst i en högre priskategori. Detta ingår inte i standardpriset då rösterna gör inspelning på egen hand.

Produktion

Samtliga sekvenser från draftfilmen arbetas om i samma manér som godkända styleframes och talsyntesen byts ut mot den valda rösten. Enkelt uttryckt kan detta steg ses som att vi tar draftvideon och klär på den rätt varumärke. Det är förstås ett mer omfattande arbete än så men det ger en enkel beskrivning över vad som sker i detta steg då vi börjar närma oss slutresultatet och finslipar filmen till en fantastisk slutprodukt. Licens till musik köps även loss i detta steg.

Leverans

Efter korrekturer i föregående steg levereras den slutgiltiga företagsfilmen. De tillägg som beställts under projektets gång produceras och en fantastisk slutprodukt är redo för leverans och nu kan företaget stolt visa upp sin nya företagsfilm! Samtliga sekvenser laddas upp i kundens bibliotek på SkillGround och en demo bokas med kundens Account Manager för att gå igenom vilka möjligheter som finns genom plattformen och med Adme framåt.
In Real Life

Application Areas

Start Building Your Own Course
A pentagon shape with a gradient.
Transparent prissättning

Vad kostar en företagsfilm?

Se priset på din företagsfilm direkt i vår priskalkylator.
A circle with a checkmark.
En enkel mallbaserad animerad företagsfilm kan kosta runt 10 000 kronor medan ett mer utförligt arbeta kan kosta uppemot 100 000 kroner.
A circle with a checkmark.
Vi erbjuder både skräddarsydda företagsfilmer, informationsfilmer, och explainer video projekt. Men även enklare mallbaserad produktioner där vi utgår ifrån vår egen utvecklade produktionsteknologi.
Ta mig till priskalkylatorn
An arrow pointing right.
Share Knowledge Globally

Full Multilingual Support

Our course creator tool and services offers multilingual support that allows users to learn in their native language.

Är du ute efter en film eller video till ditt företag eller organisation?

Påbörja ditt filmprojekt med oss idag.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Fast pris
Fast leverans