Tillbaka

Blogg

I dagens samhälle är det viktigt att hitta effektiva sätt att förmedla information och kunskap. Medan textbaserade dokument har varit standard i många år, har film på senare tid blivit allt vanligare som ett sätt att förmedla viktig information på ett mer engagerande och lättförståeligt sätt.

Faktum är att film kan vara ett utmärkt verktyg för att ersätta långa texter och många dokument. Genom att använda animerad företagsfilm kan man på ett enkelt och underhållande sätt förklara komplexa idéer och koncept, vilket gör det enklare för människor att ta till sig informationen.

En av de stora fördelarna med att använda film är dess förmåga att engagera och underhålla tittaren. En välproducerad film med hög kvalitet kan fånga tittarens uppmärksamhet och hjälpa dem att fokusera på det som är viktigt. Film kan också använda sig av olika tekniker, för att förklara idéer på ett mer lättförståeligt sätt.I många branscher eller ämnen kan animation helt enkelt vara det enda valet för att faktiskt lyckas visualisera det man vill informera och dela med sig av. Vill du veta mer? Ta en titt på detta blogginlägg.

En annan fördel med film är dess flexibilitet. Filmer kan användas på många olika sätt och kan anpassas till olika målgrupper och situationer. De kan användas för att förklara en ny produkt eller tjänst, för att träna anställda eller för att informera allmänheten om ett visst ämne. Kort och gott - enbart fantasin sätter gränser för vad som kan förmedlas med hjälp av en animerad företagsfilm. 

Fördelarna med att använda film som en ersättning för textbaserade dokument är många. Det minskar behovet av att läsa och förstå komplexa texter, vilket kan vara både tidskrävande och svårt för vissa människor. Det kan också minska risken för misstolkning av informationen, eftersom filmen kan visa exakt vad som menas istället för att lämna utrymme för tolkning. Alla människor läser i olika hastighet och kan också ha olika lätt eller svårt att förstå och ta till sig information med enbart text. Framförallt kan detta vara en utmaning på andra språk än sitt modersmål. Genom att jobba med animerad företagsfilm finns ett satt tempo, röst, musik och bild som alla jobbar tillsammans för att förmedla budskapet.

Till sist kan film också vara mer kostnadseffektivt på lång sikt. Istället för att ständigt uppdatera textbaserade dokument kan en film användas under en längre tid och enklare uppdateras vid behov. Genom att jobba modulärt och skapa företagsfilmer som består av olika beståndsdelar kan enbart de delar som är i behov av uppdatering ändras med tiden. Detta medför att ingreppet i en film ofta blir väldigt litet och kan göras både snabbt och enkelt. 

Detta modulära arbetssätt är en grundpelare i SkillGround - en B2B SaaS tjänst vi på Adme utvecklat för att skapa animerade företagsfilmer och eLearning till en tiondel av kostnaden och tiden som traditionella metoder kräver. SkillGround är the secret sauce bakom alla animerade företagsfilmer vi på Adme producerar. Vill du veta mer om SkillGround så hittar du det här.

I dagens samhälle, där människor har begränsad tid och uppmärksamhet, är det viktigt att hitta effektiva sätt att förmedla information och kunskap. Genom att använda film som en ersättning för textbaserade dokument kan man ge människor en mer engagerande, lättförståelig och kostnadseffektiv metod för att ta till sig viktig information och kunskap. Oavsett om det handlar om att fånga nya intressenter i form av potentiella kunder, samarbetspartners eller investerare. Eller dina kollegor för att se till att viktiga budskap inte ignoreras, skummas igenom eller upplevs som en tidskrävande och jobbig arbetsuppgift. Men animerad företagsfilm kan snabbt kommunicera med din målgrupp på ett sätt som de verkligen uppskattar och kan ta till sig informationen! 

Har vår blogg inspirerat dig?

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa just ditt företag att använda animerad film!

Kontakta oss