Tillbaka

Blogg

Korta men enkla svaret - the sky is the limit! Enbart din egen, eller din leverantörs, fantasi sätter faktiskt gränserna!

Att jobba med animerad företagsfilm i sin marknadsföring kan vara en effektiv strategi för att nå ut till en bredare publik och skapa ett engagemang kring ditt varumärke. Här är några fördelar med att använda film i marknadsföringen.

Storytelling

Film har en fantastisk förmåga att berätta en historia på ett engagerande sätt. Genom att använda film kan du skapa en känslomässig koppling till ditt varumärke och berätta din historia på ett mer djupgående sätt. Det är inte bara på bio eller netflix-soffan som vi vill uppleva saker. I dagens klimat förväntar sig tittare och potentiella kunder att kommuniceras med - på deras villkor - till högsta möjliga kvalitet för att ta till sig budskapet. 

Visuellt tilltalande

Film är också visuellt tilltalande och kan hjälpa till att fånga uppmärksamheten hos din publik. Genom att använda professionell filmproduktion kan du skapa en högkvalitativ film som sticker ut och lämnar ett varaktigt intryck. Dessutom kan all grafik som skapas helt och hållet skräddarsys i just ert varumärke för att säkerställa en röd tråd i kommunikationen. 

Delning

Film är lätt att dela på sociala medier och andra digitala plattformar. Genom att skapa en film som är tilltalande och delbar kan du öka din räckvidd och nå en bredare publik. Kortare filmer är ofta att föredra men precis som allt annat på internet så är det kvalitet och att sticka ut som gäller för att lyckas!

Mångsidighet

Film kan användas på många olika sätt i marknadsföringen. Det kan vara allt från en kort reklamfilm till en längre dokumentär eller internutbildning. Genom att vara kreativ och jobba tillsammans med oss kan vi skapa en film som passar dina specifika marknadsföringsbehov. Där allt styrs utifrån mål, målgrupp och resultat som ska uppnås för att ta fram bästa möjliga film som möter dessa behov.

Engagemang

Film kan också hjälpa till att skapa ett engagemang hos din publik. Genom att inkludera interaktiva element eller att använda storytelling kan du skapa en djupare koppling till ditt varumärke och öka chansen att din publik kommer att interagera med ditt varumärke på ett mer meningsfullt sätt. Interaktion kan till viss del vara begränsat av vad som är möjligt via etablerade kanaler såsom LinkedIn, Youtube och liknande. Men när det gäller eLearning finns betydligt fler möjligheter till kreativitet i form av format. 

Här är SkillGround ett bra allterantiv för att skapa fantastiska eLearning upplevelser.

Sammanfattningsvis är det tydligt att film kan vara en mycket effektiv del av din marknadsföringsstrategi. Genom att använda film kan du skapa en känslomässig koppling till ditt varumärke, fånga uppmärksamheten hos din publik och öka din räckvidd på sociala medier och andra digitala plattformar. Om du vill ta din marknadsföring till nästa nivå kan du överväga att inkludera film i din strategi.

Har vår blogg inspirerat dig?

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa just ditt företag att använda animerad film!

Kontakta oss