Producerad:

2021

Client:

Holm Security

Språk:

5 språk

Längd:

12 min

Category:

Säkerhet

Kundens logga

Beskrivning

E-postattacker blir allt vanligare. De blir också allt mer avancerade. Samtidigt är du – användaren – den första försvarslinjen. Ditt beteende när du utsätts för e-postattacker är avgörande för resultatet. Denna film, i en serie av 6 filmer totalt, belyser Phishing i detalj. Phishing är en del av det som kallas social engineering. Det är en bred term som används för en rad skadliga aktiviteter som på olika sätt försöker lura användare att göra misstag. Cyberkriminella "sprayar" internet med stora mängder phishing-e-postmeddelanden. Ju större mängd de skickar ut – desto fler användare kommer att luras.

No items found.

Vill du veta mer?

eLearnings är längre och mer involverade än vad vi kan visa i en kort video. Hör av dig till oss om du vill ser mer av ett visst projekt eller om du vill veta mer om hur produktionen har gått till.

Kontakta oss