Tillbaka

Blogg

Med allt fler människor som använder internet för att söka information, shoppa och utföra andra dagliga aktiviteter, är det viktigt att webbplatser och video är tillgängliga för alla. Det är här som WCAG 2.1 kommer in i bilden.

WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines och är en standard som hjälper webbutvecklare, designers och kommunikatörer skapa material som kan användas av alla, oavsett funktionsnedsättning. I detta blogginlägg ska vi ta en titt på vad WCAG 2.1 är och varför det är viktigt för att skapa tillgängliga webbplatser.

Vad är WCAG 2.1?

WCAG 2.1 är den senaste versionen av Web Content Accessibility Guidelines, publicerad av World Wide Web Consortium (W3C) år 2018. Det är en internationell standard som ger vägledning om hur man skapar webbinnehåll som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar, inklusive personer med synnedsättning, hörselnedsättning och rörelsehinder.

WCAG 2.1 består av fyra grundprinciper:

  • Perceptibility: att göra innehållet synligt och hörbart för alla användare.
  • Operability: att göra webbplatsen användbar för alla användare, oavsett enhet eller hjälpmedel som används.
  • Understandability: att göra innehållet begripligt för alla användare.
  • Robustness: att säkerställa att webbplatsen fungerar på olika tekniska plattformar och enheter.

Varför är WCAG 2.1 viktigt?

Genom att följa riktlinjerna i WCAG 2.1, kan vi skapa material som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Detta kan bidra till att minska digital utestängning och göra det möjligt för alla att använda webben på ett liknande sätt. Dessutom är det ofta en kravställning inom offentlig sektor och ett ämne som vi på Adme tror väldigt starkt på. Vi brinner för arbetet vi gör och vill självklart se till att så många som möjligt får ta del av det vi skapar - oavsett om det är samhällsinformation eller en animerad företagsfilm för ett företag. Ju bättre tillgänglighetsanpassning desto större potentiell målgrupp!

Vad finns det för krav i WCAG 2.1?

WCAG 2.1 innehåller en lång lista med riktlinjer och krav som bör följas. Dessa inkluderar krav på textalternativ för bilder, tillgängliga formulär och länkar, användning av färger med hög kontrast, och mycket mer. Kraven i WCAG 2.1 är indelade i tre nivåer av tillgänglighet: A, AA och AAA, där AA anses vara standardnivån för tillgänglighet.

Hur påverkar WCAG 2.1 film?

Kravställningen är i sig inte framtagen specifikt för film utan täcker ett brett spann av slutproduktioner såsom film, grafik design eller hemsidor. Precis som vid statisk design finns det antal viktiga punkter att tänka på men även med en rad tillägg när det gäller film. Här förändras budskapet över tid och vi jobbar ofta med flera olika element för att förmedla budskapet; storytelling, design, röst och musik för att nämna några. Här blir det ännu viktigare att tillgänglighet är en grundsten i framtagandet av en animerad företagsfilm, redan från start!

Vill du veta mer om hur vi på Adme jobbar med WCAG 2.1 och tillgänglighetsanpassning?

Ta en titt på föregående blogginlägg!

Har vår blogg inspirerat dig?

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa just ditt företag att använda animerad film!

Kontakta oss