Tillbaka

Blogg

I dagens globala affärsvärld är effektiv kommunikation avgörande för att nå ut till en bred publik och framgångsrikt marknadsföra ditt företag. Animerade företagsfilmer har blivit alltmer populära som ett kraftfullt verktyg för att kommunicera med en global målgrupp. I detta blogginlägg kommer vi att dela med oss av några tips och råd för att skapa animerade företagsfilmer som effektivt når och engagerar din globala publik.

Förstå din målgrupp:

Innan du börjar skapa en animerad företagsfilm är det viktigt att förstå din globala målgrupp och deras kulturella bakgrund. Var medveten om språk, normer och kulturella referenser som kan påverka hur ditt budskap uppfattas. Anpassa din film för att vara relevant och attraktiv för olika kulturella perspektiv, samtidigt som du behåller ditt företags unika varumärkesidentitet.

Håll det enkelt och tydligt:

Animerade företagsfilmer är effektiva när de kommunicerar ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt. Använd klara och koncisa meddelanden som är lätta att förstå och komma ihåg. Använd enkla och lättförståeliga visuella element och undvik att överbelasta filmen med för mycket information. Håll fokus på det viktigaste budskapet du vill förmedla till din globala publik. Här är vi på Adme ett bra bollplank och har lång erfarenhet av att skapa animerade företagsfilmer både för en global publik men även för en publik helt utan ljud. Då blir det ännu viktigare att hitta ett formspråk som är universellt och förståeligt även om det inte är en film på tittarens första språk. 

Använd visuell storytelling:

Animerade företagsfilmer är perfekta för att berätta engagerande och visuella historier. Använd storytelling-tekniker för att skapa en stark koppling till din publik och hålla deras intresse vid liv. Använd bilder, symboler och karaktärer som kan vara universellt förstådda och relaterbara för din globala publik. Använd också en berättarröst eller undertexter för att göra det lättare för tittare från olika språkområden att förstå budskapet.

Översättning och lokalisering:

Om du riktar dig till en global publik är det viktigt att erbjuda översättningar och lokalisering av din animerade företagsfilm. Använd professionella översättare för att säkerställa att dina budskap blir korrekt överförda till olika språk. Ta också hänsyn till lokala kulturella skillnader och anpassa filmen så att den är relevant och passar in i olika kulturella sammanhang. Vi på Adme har lång erfarenhet av att jobba med detta och det är inte ovanligt för våra stora, internationella kunder, att vi gör en film på engelska och därefter språkanpassar på 15+ språk. Allt för att se till att tittaren får bästa möjliga upplevelse och kan ta till sig budskapet på bästa sätt. 

Använd lämplig musik och ljud:

Musik och ljud kan förstärka din animerade företagsfilm och skapa en känslomässig koppling med din globala publik. Välj musik och ljud som är lämpliga och passande för den kulturella kontexten. Var försiktig med att använd allt för specifik musik om du verkligen vill tilltala en bred, global målgrupp. Musik och ljud ska främja budskapet, vilket är kärnan i filmen, och inte distrahera från det.

En global målgrupp är per definition den absolut bredaste målgruppen du kan välja. Men detta behöver inte vara en felaktig strategi. Om budskapet du vill förmedla faktiskt kan och bör förmedlas till en så bred publik som möjligt så hoppas vi att detta blogginlägg gett dig lite tips på vägen att tänka på. Det kan ofta vara en bra idé att ha flera olika kommunikationsstrategier - från en väldigt snäv och specifik målgrupp till en bredare. På så sätt satsar du både på direkt sälj till potentiella kunder och leads, samtidigt som du bygger upp exponering kring ditt varumärke!

Har vår blogg inspirerat dig?

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa just ditt företag att använda animerad film!

Kontakta oss