Producerad:

2021

Client:

Skogsstyrelsen

Category:

Klimat

Kundens logga

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet som ansvarar för frågor som rör skog. Sveriges riksdag har satt upp ett antal skogspolitiska mål, och för att nå dem är tillsyn en av Skogsstyrelsens viktigare arbetsuppgifter. Det innebär att Skogsstyrelsen ska kontrollera att skogsvårdslagen och de delar av miljöbalken som rör skogsbruksåtgärder följs. I denna film får vi följa processen för en skogsägare och hur arbetet med tillsyn går till för att säkerställa att lagen följs och att skapa produktiva och levande skogar i Sverige.

No items found.