Producerad:

2021

Client:

Holm Security

Category:

Säkerhet

Kundens logga

Beskrivning

E-postattacker blir allt vanligare. De blir också allt mer avancerade. Samtidigt är du – användaren – den första försvarslinjen. Ditt beteende när du utsätts för e-postattacker är avgörande för resultatet. Denna film, i en serie av 6 filmer totalt, belyser Phishing i detalj. Phishing är en del av det som kallas social engineering. Det är en bred term som används för en rad skadliga aktiviteter som på olika sätt försöker lura användare att göra misstag. Cyberkriminella "sprayar" internet med stora mängder phishing-e-postmeddelanden. Ju större mängd de skickar ut – desto fler användare kommer att luras.

No items found.