Producerad:

2016

Client:

CS Logistics

Category:

Kundens logga

Beskrivning

I moderna byggprojekt är det mycket att hålla koll på. Entreprenörer, leverantörer och material – allt ska samordnas för att se till att projekt färdigställs i tid och att alla håller sin budget. Tyvärr leder brist på planering ofta till hinder som försvårar och försenar projekten. CS Logistics har utvecklat en arbetsmetod som genom samplanering förekommer hinder redan innan de uppstår. Med hjälp av ett digitalt system blir alla parter en viktig del av kedjan. Kommunikationen blir enklare tack vare leveransplaneringen och varje entreprenör får en tydlig överblick med hjälp av den gemensamma kalendern.

No items found.