TotalAccess

Case

Total Security är företaget som fungerar som brygga mellan IT- och säkerhetsbranschen. Med innovativa IT-lösningar vill de förändra hur världen använder säkerhetskontroller. De har på kort tid blivit en utmanare i branschen med sina moderna lösningar. Utmaningen i det här projektet var att ta fram en film som på ett enkelt och intresseväckande sätt förklarar vilket värde Total Securitys olika tjänster skapar för slutanvändaren. Filmen skulle dessutom enkelt kunna delas upp i kortare filmer med fokus på var och en av deras olika passagelösningar.

Tell your story through Adme

Get started with your next video project today!
Copyright © 2019 Adme AB