Stockholmskonsulterna

Case

Stockholmskonsulterna tror på järnvägen. För transporter, resor och relationer. Som en effektiv stomme i dagens samhälle, men även som lösning till morgondagens utmaningar med miljövänlighet, säkerhet och kapacitet. I denna första satsning på film tog vi tillsammans fram en film som informerar om hur Stockholmskonsulterna arbetar och kan hjälpa sina kunder med sitt ERTMS arbete. Det är en ny standard som successivt införs i Europa för att höja järnvägens tillgänglighet i gränsöverskridande trafiken.

Tell your story through Adme

Get started with your next video project today!
Copyright © 2019 Adme AB