Sepsisfonden

Case

Huvudsyftet för Sepsisfonden är att samla in och fördela pengar till olika forskningsprojekt som aktivt kan bidra till bättre diagnostik och behandling av sepsis. Företagsfilmen användes i samband med lansering av en hemsida och har varit ett viktigt kommunikationsverktyg i deras arbete för att höja kunskapen om sepsis inom vården och för allmänheten.

Tell your story through Adme

Get started with your next video project today!
Copyright © 2019 Adme AB