IDL Biotech

Case

IDL Biotech utvecklar, producerar och marknadsför IVD-produkter som hjälper till att snabbt och harmlöst upptäcka livsfarliga sjukdomar. Dem är bland annat verksamma inom både cancer- och bakteriologiområdet. Utmaningen i projektet var att ta fram en film som lägger vikt vid och förmedlar en känsla av hopp för tittaren. Det är ett tungt ämne som nästan alla människor, på ett eller annat sätt, kommer i kontakt med i sin närhet.

Tell your story through Adme

Get started with your next video project today!
Copyright © 2019 Adme AB