ICA Handlarnas

Case

ICA-Handlarnas Förbund bildades 1940 och antog sina första stadgar. Förbundets roll har utvecklats och förändrats under åren och stadgarna har därför fått en mer genomgående granskning och uppdatering. Vår utmaning var att lyfta fram och belysa de viktiga ändringarna i stadgarna på ett lättförståeligt, humoristiskt och charmigt sätt. Filmen används idag som ett kommunikationsverktyg i ett större arbete med fortsatta uppdateringar av stadgarna för alla ICA-Handlare.

Tell your story through Adme

Get started with your next video project today!
Copyright © 2019 Adme AB