Cereb

Case

Cereb är en privat vårdgivare med specialistkompetens inom neuropsykiatri. De erbjuder neuropsykiatriska utredningar och behandlingar till både privatpersoner och organisationer och har som mål att öka livskvaliteten för sina patienter. Utmaningen i detta projekt var att få marknaden att öppna ögonen för just varför Cereb är nummer ett i deras nisch. Med hjälp av trevliga karaktärer och en mjuk ton gjorde vi en pedagogisk och öppen animerad film tillsammans. I filmen får vi veta hur en utredning på Cereb går till och vad du som patient får ut av den.

Tell your story through Adme

Get started with your next video project today!
Copyright © 2019 Adme AB