Cloud Production

adme_cloud_platform

Dina egna byggstenar

Vi ger dig ett bibliotek så att du kan sätta ihop nästa film själv, med ditt företags egna byggklossar. Lätt som en plätt! De animerade byggstenarna kan enkelt anpassas till olika kontexter, målgrupper och syften. Vill du lägga till text? Check. Glänsa med färggranna stapeldiagram? Inga problem!

Kapa tid & kostnad

Genom att återanvända samma klipp i flera olika filmer och själv sätta ihop din video landar kostnaden för varje film på bara 10% av vad byråtid för samma film hade kostat.

Oändliga möjligheter

Cloud Production öppnar upp för nya användningsområden som inte varit ekonomiskt möjliga tidigare. Boka en kostnadsfri workshop med Adme för att få en analys av vilken potential det finns för just er marknadsföring eller utbildning med Cloud Production.

Kom igång med ert startpaket

Du får ett eget bibliotek med unika filmklipp anpassade efter ditt företags grafiska profil. Innehållet anpassas efter era främsta marknadsföringsbehov så att ni kan få ut maximal nytta av ert bibliotek. Ett startpaket innehåller 100–500 byggstenar som kan sättas ihop i oändliga kombinationer.

Har ni redan producerat film med Adme? Då är det enkelt för er att också komma igång med Cloud Production! Kontakta oss så berättar vi mer.

Copyright © 2019 Adme AB