Svenskt Näringsliv

Case

Svenskt näringsliv anser att företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. För att presentera deras vision tog vi tillsammans med Urban Ermling fram filmen Ett Dynamiskt Näringsliv. Utmaningen låg i att ta fram ett unikt och överraskande sätt att presentera informationen, för att öka intresset hos tittaren. Vi tog därför fram en kreativ och oväntad visuell representation för företagens utveckling i Sverige.

Skapa magi med Adme

Kom igång med ert nästa filmprojekt redan idag!
Copyright © 2019 Adme AB