Stratiteq

Case

Stratiteq är affärs- och IT-konsulter som stödjer företag i digitalt driven beteendeförändring – hela vägen från strategi till tekniskt genomförande. Utmaningen var att lyfta fram individer och visa en tydlig röd tråd från deras handlingar och hur det sprider sig genom bolaget och till deras kunder. Det var viktigt att belysa hur ett annat syn - och arbetssätt kan ge stora positiva effekter.

Skapa magi med Adme

Kom igång med ert nästa filmprojekt redan idag!
Copyright © 2019 Adme AB