Radical Collaboration

Case

RC Group, startat av Jim Tamm, har utvecklat ett världstäckande koncept för grupp- och individutveckling med fokus på samarbete inom organisationer. Förtroendefullt samarbete, som det kallas på svenska, hjälper till att utveckla kompetens i att förebygga och lösa konflikter eller intressemotsättningar.

Utmaningen i projektet var att ta fram en film som fungerar på världsmarknaden då den redan översatts till ett tiotal språk. Genom att anspela på namnet tog vi fram ett grafiskt manér som sticker ut och är just ”radikalt”. Det grafiska vägs upp med ett tydligt fokus på det värde Radical Collaboration skapar för medarbetarna på ett företag. Filmen används i respektive land för internationella partners som tillhandahåller utbildningar och workshops i ämnet.

Skapa magi med Adme

Kom igång med ert nästa filmprojekt redan idag!
Copyright © 2019 Adme AB