Qtagg

Case

QTAGG designar bränslebesparingslösningar åt rederier världen över. Med den unika och prisvinnande teknologin analyseras ständigt vågornas rörelse och därefter justeras motorerna och propellrarna automatiskt, vilket minskar den kostsamma bränsleförbrukningen samtidigt som man maximerar fartygets prestanda. QTAGG:s lösningar kan installeras under färd vilket sparar både tid, pengar och minskar sjöfartsindustrins påverkan på miljön.

Utmaningen i detta projekt var att visa hur den avancerade tekniken fungerar och vilka fördelar den möjliggör, på ett tydligt och lättbegripligt sätt.

Skapa magi med Adme

Kom igång med ert nästa filmprojekt redan idag!
Copyright © 2019 Adme AB