INEA

Case beskrivning

INEA hjälper små- och medelstora bolag att ta nästa steg i sin utveckling. De erbjuder stöd i att hantera ekonomi samt konkreta verktyg för att ta nästa steg i tillväxtresan. INEA startades via ett Vinnova projekt där denna film var en vital del för att få tjänsten på marknaden och marknadsföra erbjudandet. Adme var med i ett tidigt skede och fick hjälpa till att sätta upp riktlinjerna för hur INEA kommunicerar på bästa sätt för att möta målgruppen.

Skapa magi med Adme

Kom igång med ert nästa filmprojekt redan idag!
Copyright © 2019 Adme AB