Incentive

Case beskrivning

Incentive är ett socialt intranät för ditt företag som integrerar all nödvändig information, idéer och dokument på ett samlat ställe. De kom till oss med utmaningen att ta fram en film som tydligt lyfter fram lösningen och hur den förenklar utan att det upplevs som ännu en teknisk lösning för användaren att hålla koll. Som deras första satsning på film - som senare utvecklades vidare till tutorial filmer - tog vi fram ett grafiskt manér tydligt kopplat till deras varumärke och en berättelse med tydlig fokus på tiden som sparas och hur det förenklar vardagen för alla involverade.

Skapa magi med Adme

Kom igång med ert nästa filmprojekt redan idag!
Copyright © 2019 Adme AB