GOiView

Case

GOiView utvecklar, systematiserar och digitaliserar talanghantering och utveckling av medarbetare. Adme har varit med sen ett tidigt skede i utvecklingen av tjänsten - både som kund och med arbetet av att ta fram filmen som lagt grunden för bolagets kommunikation och profilering. Utmaningen var att få tittaren att inse värdet i tjänsten och kunna basera sin rekryteringsprocess på mer än magkänsla och CV. Tittaren skulle även inse att arbetet inte stannar där - GoiView finns med under hela resan från rekrytering till separation från bolaget.

Skapa magi med Adme

Kom igång med ert nästa filmprojekt redan idag!
Copyright © 2019 Adme AB