East Coast Solutions

Case beskrivning

Vi lever och arbetar i en allt mer digital värld. Men där saker verkligen händer är i möten med andra människor. Så har det alltid varit – och kommer alltid att vara. East Coast express tillhandahåller smarta lösningar för det moderna mötet.
Tillsammans tog vi fram en film som presenterar deras heltäckande erbjudande och de olika tjänsterna som ingår. Utmaningen i projektet var att ta fram en film som kortfattat beskriver dessa tjänster och som samtidigt kan brytas loss som enskilda filmer om de specifika produkterna. Tillsammans skapade vi en modern och stilistisk film som belyser tjänsterna men med fokus på människorna.

Skapa magi med Adme

Kom igång med ert nästa filmprojekt redan idag!
Copyright © 2019 Adme AB