Dyslexiforbundet

Case

Dyslexiförbundet är Sveriges största förbund för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde individens unika behov. Förbundet har nära 7 900 medlemmar samlade i cirka 60 föreningar runt om i landet och Prins Carl Philip är förbundets beskyddare.

Målet med projektet var att beröra tittaren genom att visa konkreta exempel och situationer som tittaren kan känna igen från sin vardag. Filmen togs fram för att informera och locka nya medlemmar till förbundet.

Skapa magi med Adme

Kom igång med ert nästa filmprojekt redan idag!
Copyright © 2019 Adme AB