Draftit

Case

Med Draftit Privacys skalbara produkter säkrar och effektiviserar ni ert dataskyddsarbete i enlighet med GDPR & svensk kompletterande lagstiftning. Tillsammans tog vi fram en film för en av deras produkter – Privacy Evaluation. Utmaningen var att ta fram en film som belyser värdet utan att bli allt för specifik i användningsområden eller detaljer då arbetet för kvalitetssäkring alltid är pågående och utvecklas. GDPR är ett hett diskussionsämne som väcker många frågor och osäkerheter – tillsammans tog vi fram en film som visar Draftit Privacy som en trygg partner att ta hjälp av.

Skapa magi med Adme

Kom igång med ert nästa filmprojekt redan idag!
Copyright © 2019 Adme AB